Ceník

CENÍK - ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
Čištění kanalizace tlakovou vodou
Běžné znečištění, průměr 110 - 300 mm
90 Kč / 1 m

Čištění kanalizace tlakovou vodou
Silné znečištění, průměr 110 - 300 mm
140 Kč / 1 m

Čištění kanalizace motorovým pérem  90 Kč / 1 m
Běžné znečištění, průměr 70 - 110 mm

Čištění kanalizace motorovým pérem  140 Kč / 1 m
Silné znečištění, průměr 70 - 110 mm

Čištění dvorních vpustí  1 300 Kč

Kamerový průzkum TV kamerou  80 Kč / 1 m

Zhotovení TV záznamu na CD/DVD  150 Kč

Soboty, neděle, svátky a všední dny 18:00-8:00 hod.   příplatek 100 %

Každý výjezd   500 Kč

Doprava mimo Brno  15 Kč / 1 km